تبلیغات
sadreh - معماری سبز

امروز:

معماری سبز

» نوع مطلب : مقاله ها ،


که شامل شش اصل می باشد ...

اصل اول : حفاظت از انرژی

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد .

ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه بهنحوه ساختوسازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیادمصالح و فن آوری های جدید دردوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دستفراموشی سپرده شده است و این بار با استفادهاز مصالح گوناگون ویا با ترکیب هایمختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیازهایکاربران تغییر میدهند


اشاره به نظریه مجتمع زیستی نیز خالی از لطف نمی باشد، که از فراهم آوردن سرپناهی برایدرامان ماندن در برابر سرما و یا ایجاد فضایی خنک برای سکونت افرادسرچشمه می گیرد ، به ایندلیل و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان ساختمانهایخود را به خاطر مزایای متقابل فراوان درکناریکدیگر بنا می کردند .

 

ساختمان هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تلاش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته میشوند ، نسبت به آپارتمانهای عادی امروزی ، حامل تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و درنتیجه ، به عنوان تلاشهای نیمهکاره برای خلق معماری سبز مطرح می شوند. بسیاری ازاین تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تلاش انفرادی بوده؛ وبنابراین روشن است به عنوان اصلی پایدار در طراحی ها و ساخت و سازهای جامعه امروز لحاظ نمی گردد.

 

اصل دوم : کار با اقلیم

 

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند .

 

شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای

باشد که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه ، موجباتکاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان میباشند .

 پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی ، چوب منبع اصلی انرژی به حساب می آمد که هنوز همحدود 15 درصد از انرژی امروز را نیز تأمین می کند. هنگامی که چوب کمیاب و نایاب شد برای بسیاری از مردمامری طبیعی بود که در راستای کاهش نیاز به چوب ، برای تولید گرما از مکان شهر را به گونه ای تغیی ر « پیرنه » گرمای خورشید کمک بگیرند . شهرهای یونانی همچون دادند که از ورود سیل به شهر جلوگیری شود ، و شبکه ایمستطیل شکل با خیابانهای شرقی غربی را احداث نمودند که به ساختمان ها اجازه جهت گیری به سمت جنوب واستفاده از نورمطلوب خورشید را می داد.

 

رومی ها نیز پیروی از اصول طراحی خورشیدی را با آموختن از تجربیات یونان ادامه دادند ؛ اما آنها پنجره های شفافکه اختراع قرن اول پس از میلاد بود را نیز برای افزایش گرمای بدست آمده بکار گرفتند، با افزایش کمبود چوب بهعنوان سوخت ، استفاده از نمای رو به جنوب در ساخت منازل ثروتمندان و همچنین حمامهای عمومی شهر نیزمتداول شد .

سنت طراحی با توجه به اقلیم برای ایجاد آسایش درون ساختمان به قوانین گرمایش محدود نمی شد بلکه دربسیاری از اقلیم ها معماران ملزم به طراحی فضایی خنک برای پدید آوردن شرایطی مطلوب در داخل ساختمان بودراه حل معمول درعصر ح اضر ، یعنی استفاده ازسیستم های تهویه مطبوع هوا ، تنها فرآیندی ناکار آمد در تقابلبا اقلیم به شمار می رود و در عین حال همراه با مصرف زیاد انرژی می باشد ، که حتی به هنگام ارزانی و فراوانیانرژی به دلیل آلودگی حاصل از آن امری اشتباه بشمار می آید. .

 

اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید

 

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و درپایان عمر مفید خود ،منبعی برای ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد

 گر چه جهت گیری این اصل ، همچون سایر اصول اشاره شده به سوی ساختمانهای جدید است، ولی باید یادآورشد که اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع فعلی بکارگرفته شده اند وترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانهایفعلی برای کاهش اثرات زیست محیطی ، امری است که ازاهمیتی برابر با خلق سازه های جدید برخوردار است . این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تعداد منابع کافی برای خلق محیط های مصنوع در جهان وجود ندارند کهبتوان برای بازسازی هرنسل از ساختمان ها، مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد .

 

این استفاده مجدد میتواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد، بازیافتساختمان ها و عناصر درون آنها بخشی از تاریخ معماری است . صومعه سانتا الباس که در سالهای 1077 و 1115 میلادی بازسازی گردیده ، از آجرهای خرابه های یک ساختمان رومی در نزدیکی خود استفاده نمود. چارچوب هایچوبی که در قرون وسطی به کار گرفته شدند ،قطعاتی چوبی بودند که بریده و در کارگاه نجاری به یکدیگر وصل شدهو کد گذاری می شدند و آنگاه از هم جدا شده و به ساختمان ها انتقال داده می شدند. استفاده از این روش بدین معنی بود که در صورت لزوم می توان بخشهایی از ساختمان قرون وسطایی را جا به جا نموده ؛

حتی امروزه نیز می توان آنها را به مکانی دیگر منتقل کرد . گاهی اوقات کل سازه ساختمان به منظور بنا کردنساختمانی جدید جابجا می گردید. برای مثال در هنگام ساخت موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن، به ساختمان قبلیموجود در سایت دیگر نیازی نبود و در سال 1865 پیشنهاد واگذاری این ساختمان فلزی به مسئولان محلی شمال ،شرق و جنوب لندن با هدف برپایی یک موزه محلی در مکانی جدید ارائه گردید. مسئولان شرق لندن این پیشنهاد راپذیرفتند و ساختمان این موزه محلی در 1872 تکمیل گردید که امروزه این مکان به موزه کودکان بدل گردیده است.

 

در اغلب مواردی که دسترسی به منابع جدید به حداقل می رسد روش هایی کشف می شوند که باآن ها می توانساختمان هایی که برای یک منظور ساخته شده اند برای مقاصد دیگر استفاده شوند، با این حال بعضی تغییراتضروری می توانند باعث تغییر شکل اصلی سازه یاساختمان شوداین موضوع برای کسانی که علاقمند به حفاظتو نگهداری دائمی از ساختمان ها هستند یک فاجعه به حساب می آید و این سوال در ذهن نقش می بندد که آیایک ساختمان به این علت کهزمانی دارای کاربری ارزشمندی بوده است باید همواره بدون تغییر باقی بماند یا بایدبرای حفظ بازدهی و کارایی تغییرات الزامی را در آن انجام داد؟ یک فرآیند سبز ممکن است در بررسی این موضوعقضاوت را تنها براساس منابع موجود ممکن بداند. اگر منابع مورد نیاز برای تغییر یک ساختمان کمتر از منابع مورد نیازبرای تخریب و بازسازی آن باشد باید از این تغییرات استقبال نمود. با این وجود این موضوع باعث عدم احترام وبزرگداشت اهمیت تاریخی سازه نمی شود . به علاوه ممکن است این سازه ها دارای ارزش دیگری نیز باشند کهتوجه به آن ها الزامی است . این مشکلات در تغییر ساختمان های موجود به منظور آماده ساختن آن ها برایهماهنگی با نیازهای جدید بخصوص در مورد بهبود وضعیت ساختمان از لحاظ عملکرد و کارایی که ممکن است بهتغییر ظاهر آن منجر شود با تناقض و تضادهای بیشتری آشکار می شود. تغییر در بعضی از ساختمان های قدیمیبرای کاربردی های جدید می تواند هزینه ها و مشکلات خاصی را با خود همراه داشته باشد.

با این حال مزایای حاصل از استفاده مجدد از این ساختمان های بزرگ در کنار یکدیگر و درون یک محیط شهری میتواند بر این مشکلات و هزینه ها غلبه نماید. نوسازی ساختمان ها ی موجود در شهرهای بزرگ و کوچک همچنینمی تواند موجب حفاظت از منابع مورد استفاده جهت تخریب وبازسازی ساختمان و بدین ترتیب جلوگیری از تخریبجامعه شود.

 

 

اصل چهارم : احترام به کاربران

 

معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد.

به نظر می رسد که این اصل ارتباط اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب لایه ازن داشته باشد . اما فرآیند سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترک در ساخت یک ساختمان کامل هستندانسان را از این مجموعه خارج نمی نماید . تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی ازسازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود، در حالی که در برخی دیگر تلاش برای رد ابعاد انسانی درفرآیند ساخت مشاهده می شود.

 

در ژاپن تعدادی روبوت نقش انسان را در ایجاد و طراحی ساختمان ها بر عهده گرفته اند، اما برای یک روبوت کارآییمؤثر در مورد پروژه ، شامل اجرای یک وظیفه خاص می باشد که می تواند آن را به دفعات تکرار کرد. اما در مقیاسیمتفاوت یک انسان به عنوان معمار همچنان می تواند برمهارت خود بر انجام تعداد بسیاری از کارهای نامرتبط اعتمادکند.

 

احترام بیشتر به نیازهای انسانی و نیروی کار، می تواند در دو مسیر مجزا مورد تجربه قرار گیرد برای یک ساختمانساز حرفه ای توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و سلامت مصالح وفرآیند های شکل دهنده ساختمان بههمان میزان که برای کارگران و یا استفاده کنندگان آن مهم است برای کل جامعه بشری نیز از اهمیت بسزاییبرخوردار می باشد . معماران به تدریج از وجود سم های مختلف در سایت های ساختمانی آگاه شده اند و به تازگیاستفاده از مواد عایق و یا استفاده از سایر مصالح خطرناک در ساختمان ممنوع شده است. CFC دارای انواع شکلدیگر مشارکت انسانی که نیازمند توجه است، اشتراک و دخالت مثبت کاربران در فرآیند طراحی و ساخت است، کهچنانچه به طور موثر بکار گرفته نشود یک منبع کارا و مفید به هدر رفته است. تعداد زیادی از ساختمان ها از اینانرژی بهره برده اند و نتایج حاصل از آن نیز موجب رضایتدر خلق ساختمان های بزرگ شده است.

 

اصل پنجم : احترام به سایت

 

هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند

معمار استرالیایی گلن مورکات این جمله عجیب را بیان می کند که: ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبکلمس کند. این گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان و سایت آن را درخود دارد که برای فرآیند سبز امری ضروریاست و البته دارای ویژگی های گسترده تری نی ز میباشد. ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کندآلودگی تولید می کند و با مصرف کنندگان وکاربران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام وسبک لمس نمی کند.

 

تفسیری صریح تر از این گفته چنین است که نمی توان هر ساختمان را از درون سا یت ساخته شده در آن خارجنمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا کرد. این نوع ارتباط با سایت در سکونتگاههای سنتیاعراب بادیه نشین دیده می شود؛ سبکی و آرامش موجود در میان آن ها در لمس زمین فقط در جابجایی خانهایشان نهفته نبود، بلکه شامل مصال ح مورد استفاده ایشان و دارایی هایی که با خود حمل می کردند نیز میگردید. سیاه چادر اعراب بادیه نشین از پشم بزها ، گوسفندان و شتران ایشان تولید می شد، هنگامی که این چادرها برپا می گردید با ایجاد سطح مقطع بسیار کارا از لحاظ ایرودینامیکی از تخریب آن در بادهای شدید جلوگیری می شد؛ چادر با طنابهای بلند در جای خود نگهداری و تیرهای چوبی بسیار اندکی در آن بکار گرفته می شد چرا که چوبدر صحرا منبعی بسیار کمیاب بحساب می آمد.

 

در حالی که در جوامع شهری، زندگی بومی و سنتی خود را برای یکجا نشینی ترک کرده اند ومعماران وارد عرصهطراحی شده اند، هنوز نیز برای ایجاد نمایشگاههای مختلف و دیگر فعالیت های فرهنگی نیازی مستمر به سازههای موقت وجود دارد. این قبیل سازه ها اغلب، شکل چادر بادیه نشینان را بخود می گیرد . طراحی صورت گرفتهتوسط معماران هلندی برای فستیوال 86 درسونسبیک ، این سازه برای حفاظت از مجسمه های شکستنی واقعدر خارج ساختمان طراحی شده بود و به علاوه بادی به گونه ای طراحی می شد که به چشم نیاید. دراین سازه ازچهارنوع مصالح یعنی بتن پیش ساخته برای پی ها ، شیشه های شفاف برای دیوارها و سقف فولاد برای خرپاهاو اتصالات و سیلیکون رزینی برای اتصال صفحات شیشه به یکدیگر استفاده شد. باله های شیشه ای نیز بهدیوارهای شیشه ای چسبانده شده بودند تا صلبیت بیشتری را ایجاد کند و همچنین مکانی را برای اتصال خرپاهایفلزی سبک حامل سقف شیشه ای فراهم نماید. کف ساختمان زمین عادی بود و برای جلوگیری از گل شدن فقطبا چوب پوشانده شده بود . پس از پایان فستیوال این ساختمان دوباره از یکدیگر جدا گردید و پی آن نیز از محل خارج وخاک برداشته شده به جای خود بازگردانیده شد؛ بدین ترتیب زمین سایت بدون هیچ تغییری به وضعیت پیش ازبرگزاری فستیوال بازگشت. این ساختمان را می توان برای استفاده در هر نمایشگاه یا فستیوال دیگر به کار گرفت ویا اعضای آن را می توان درهر سازه دیگر مورد استفاده قرار داد

 

اصل ششم: کل گرایی

 

تمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند.


پایان سخن:

یافتن ساختمان هایی که تمام اصول معماری سبز را خود داشته باشند کار ساده ای نیست. چراکهمعماری سبز هنوز بطور کامل شناخته نشده است. یک معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفردقطعه خود را شامل شود و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهری باشد. شهر، موجودی فراتر ازمجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می توان بصورت مجموعه ای از سامانه های در حالتعامل دید – سامانه هایی برای زیستن و تفریح – که بصورت شکل های ساخته شده دارای کالبد میباشند و با نگاهی دقیق به این سامانه ها است که می توانیم چهره شهر آینده را ترسیم نماییم.


نوشته شده در : چهارشنبه 13 بهمن 1389  توسط : R.k.    نظرات() .

Online cialis
جمعه 16 آذر 1397 05:07 ق.ظ

Excellent write ups. Kudos.
india cialis 100mg cost acheter du cialis a geneve cialis coupons printable wow look it cialis mexico prezzo di cialis in bulgaria cialis billig cialis soft tabs for sale cialis for sale south africa cialis en mexico precio cialis billig
Cialis online
پنجشنبه 15 آذر 1397 09:52 ق.ظ

With thanks! Lots of content.

cialis for sale south africa cuanto cuesta cialis yaho cialis manufacturer coupon generic cialis at the pharmacy precios cialis peru cialis daily dose generic generic cialis levitra female cialis no prescription precios cialis peru cialis usa cost
Buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:56 ب.ظ

Helpful posts. Regards!
purchasing cialis on the internet we recommend cialis best buy viagra vs cialis vs levitra how does cialis work pastillas cialis y alcoho buying cialis on internet cialis arginine interactio can i take cialis and ecstasy how to buy cialis online usa cialis y deporte
buy cialis medication
سه شنبه 13 آذر 1397 03:27 ب.ظ

Many thanks. I like this.
cialis 50 mg soft tab cialis farmacias guadalajara cialis online cialis prezzo in linea basso purchase once a day cialis estudios de cialis genricos if a woman takes a mans cialis buy cialis cialis savings card cialis savings card
Cialis canada
سه شنبه 13 آذر 1397 04:03 ق.ظ

Fine postings. Appreciate it!
link for you cialis price can i take cialis and ecstasy brand cialis nl cialis 5 mg schweiz generic cialis levitra cialis pills viagra cialis levitra cialis australian price low cost cialis 20mg buy original cialis
buy tadalafil pills
دوشنبه 12 آذر 1397 02:57 ب.ظ

Kudos. Wonderful stuff!
prescription doctor cialis the best site cialis tablets cialis for sale in europa generic cialis cialis 10 doctissimo cialis 100mg suppliers ou acheter du cialis pas cher cialis sale online chinese cialis 50 mg cialis daily reviews
buy cialis online
دوشنبه 12 آذر 1397 03:46 ق.ظ

You said it perfectly!
cialis 20mg preis cf cialis 5 mg cialis cost cialis cipla best buy cialis farmacias guadalajara cialis prices cialis great britain price cialis wal mart pharmacy we like it safe cheap cialis rezeptfrei cialis apotheke
buy cials online
یکشنبه 11 آذر 1397 03:13 ب.ظ

With thanks! A good amount of information!

generic cialis with dapoxetine cialis tablets australia brand cialis generic low dose cialis blood pressure cialis for daily use american pharmacy cialis if a woman takes a mans cialis purchasing cialis on the internet acheter cialis kamagra online cialis
Online cialis
یکشنبه 11 آذر 1397 03:28 ق.ظ

Beneficial data. Thank you!
cuanto cuesta cialis yaho cialis dosage recommendations enter site very cheap cialis achat cialis en itali cialis 20 mg cialis sicuro in linea miglior cialis generico cipla cialis online cialis great britain order cialis from india
buy cialis without a doctor's prescription
شنبه 10 آذر 1397 03:51 ب.ظ

Amazing forum posts. Regards!
cialis 10 doctissimo effetti del cialis cialis generic cost of cialis cvs cialis tablets australia generic cialis review uk buying cialis on internet buy cialis sample pack cialis professional from usa cialis 5 effetti collaterali
Buy generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 03:03 ق.ظ

Many thanks. I like it!
cialis super kamagra cialis prezzo in linea basso acquisto online cialis best generic drugs cialis cialis tablets for sale if a woman takes a mans cialis cialis 100 mg 30 tablet enter site natural cialis cialis baratos compran uk american pharmacy cialis
Buy generic cialis
جمعه 9 آذر 1397 03:47 ب.ظ

Kudos, I enjoy this.
cialis pills price each cuanto cuesta cialis yaho generico cialis mexico 5 mg cialis coupon printable we choice free trial of cialis cialis wir preise cialis 20 mg effectiveness generic cialis cialis kaufen wo cialis 5 mg schweiz
Online cialis
جمعه 9 آذر 1397 04:01 ق.ظ

Really plenty of amazing advice.
callus cialis pills rx cialis para comprar canadian discount cialis cheap cialis buy cheap cialis in uk only here cialis pills dose size of cialis look here cialis cheap canada cialis daily reviews
buy cialis us pharmacy
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:39 ب.ظ

Incredible a lot of great data.
cialis 20 mg cut in half buying cialis overnight where do you buy cialis cialis free trial cialis pills price each buy cialis online precios cialis peru free cialis buy cialis online nz how do cialis pills work
Buy cialis online
پنجشنبه 8 آذر 1397 04:41 ق.ظ

Fantastic content, Appreciate it.
cialis generika cialis online cialis pills boards buy brand cialis cheap buy generic cialis tadalafil generic tadalafil 10 mg cialis generico milano cialis e hiv prezzo di cialis in bulgaria
Cialis prices
چهارشنبه 7 آذر 1397 04:06 ق.ظ

With thanks, An abundance of stuff!

usa cialis online click now cialis from canada cialis online holland cialis generic cialis farmacias guadalajara order a sample of cialis cialis 30 day sample il cialis quanto costa cialis dosage amounts achat cialis en itali
levitra
جمعه 20 مهر 1397 12:56 ق.ظ

Thank you, Plenty of info!

levitra online vardenafil levitra generic levitra without a doctor prescription cheap 20mg levitra levitra prices levitra 20 mg levitra 20mg buy levitra online cheap 20mg levitra
buy cheap cialis on line
سه شنبه 10 مهر 1397 01:55 ب.ظ

With thanks! Loads of write ups.

how to purchase cialis on line online cialis cialis daily new zealand we recommend cialis info cialis prezzo in linea basso cialis therapie cialis 5 mg funziona cialis purchasing viagra vs cialis vs levitra pastillas cialis y alcoho
Cialis prices
شنبه 7 مهر 1397 09:39 ق.ظ

Many thanks! I enjoy this!
cialis super acti enter site 20 mg cialis cost enter site natural cialis tadalafil generic cialis generico in farmacia side effects for cialis calis the best choice cialis woman cialis baratos compran uk cuanto cuesta cialis yaho
online canadian pharmacy
شنبه 31 شهریور 1397 10:41 ب.ظ

Great posts. Kudos!
canadian pharmaceuticals online pharmacies tech school canada drug canadian medications online buy viagra usa most reliable canadian online pharmacies reputable canadian prescriptions online canada medications cheap canadian prescription drugstore drugstore online shopping reviews
cialisyoues.com
چهارشنبه 28 شهریور 1397 11:33 ب.ظ

Fantastic write ups. Cheers.
interactions for cialis cialis from canada we recommend cialis info buy generic cialis tadalafil 20mg cialis name brand cheap safe dosage for cialis look here cialis cheap canada preis cialis 20mg schweiz cialis bula
canadian pharmaceuticals online
چهارشنبه 14 شهریور 1397 02:13 ق.ظ

Kudos. An abundance of info.

canada pharmacies account online pharmacies mexico canadian pharmaceuticals nafta canadian pharcharmy online canadian pharmacies shipping to usa Canadian Pharmacy USA canadian online pharmacies legitimate canadian pharmacies without an rx canadian pharmacy uk delivery pharmacy canada plus
viagraky.com
سه شنبه 13 شهریور 1397 07:34 ق.ظ

Terrific write ups. Cheers.
vigara viagra professional buy viagra without prescription uk generic viagra uk pharmacy buy viagra tablets online can u buy viagra online viagra buy viagra viagra generic buy viagra overnight shipping where to buy real viagra
Cialis online
دوشنبه 12 شهریور 1397 11:30 ب.ظ

Thank you. Numerous data.

cialis flussig brand cialis generic tarif cialis france import cialis ou acheter du cialis pas cher best generic drugs cialis comprar cialis navarr cialis farmacias guadalajara cialis pills boards cialis tablets for sale
http://cialisonli.com/
دوشنبه 12 شهریور 1397 06:01 ق.ظ

Great advice. Regards.
cialis pas cher paris acquisto online cialis click here take cialis generic cialis pill online side effects of cialis safe site to buy cialis online get cheap cialis we recommend cheapest cialis wow cialis 20 5 mg cialis pharmacie en ligne
http://viagravonline.com/
یکشنبه 11 شهریور 1397 03:30 ب.ظ

Nicely put, Kudos!
cialis en 24 hora cialis generique 5 mg cialis 20mg buy cialis cialis generique 5 mg venta cialis en espaa click now cialis from canada viagra vs cialis vs levitra online prescriptions cialis precios de cialis generico
viabiovit.com/viagra-soft-tabs-online.html
سه شنبه 23 مرداد 1397 05:01 ق.ظ

Incredible quite a lot of awesome advice.
how to buy viagra without seeing a doctor where to buy generic viagra viagra pfizer buy online order pharmacy online viagra side effects buy viagra online safe how to purchase viagra online buy viagra online viagra usa online buying viagra
http://babecolate.com/buy-cialis-from-heath-world.html
دوشنبه 22 مرداد 1397 08:47 ب.ظ

Whoa all kinds of great information.
buy cialis online cialis y deporte generico cialis mexico cialis pas cher paris cialis in sconto cialis online cialis generika cialis 5mg female cialis no prescription cialis mit grapefruitsaft
Filipe
شنبه 9 تیر 1397 09:57 ب.ظ
Does your blog have a contact pаge? I'm having a tough time locating it Ƅut, I'd
likе to send yoᥙ an e-mail. I've got sօme recommendations fօr your blog you miught be
interested iin hearing. Eitheг way, great site and I ⅼook forward to seeing it improve over
tіme.
Viagra online Kaufen Strafbar
پنجشنبه 31 خرداد 1397 02:42 ق.ظ
At this time it sounds like Drupal iѕ tһe Ƅest blogging platform outt tһere right now.
(from what I've read) Is thаt wһat you are ᥙsing on yоur blog?
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30