تبلیغات
sadreh - معماری سبز

امروز:

معماری سبز

» نوع مطلب : مقاله ها ،


که شامل شش اصل می باشد ...

اصل اول : حفاظت از انرژی

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد .

ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه بهنحوه ساختوسازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیادمصالح و فن آوری های جدید دردوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دستفراموشی سپرده شده است و این بار با استفادهاز مصالح گوناگون ویا با ترکیب هایمختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیازهایکاربران تغییر میدهند


اشاره به نظریه مجتمع زیستی نیز خالی از لطف نمی باشد، که از فراهم آوردن سرپناهی برایدرامان ماندن در برابر سرما و یا ایجاد فضایی خنک برای سکونت افرادسرچشمه می گیرد ، به ایندلیل و همچنین وجود عوامل دیگر مردمان ساختمانهایخود را به خاطر مزایای متقابل فراوان درکناریکدیگر بنا می کردند .

 

ساختمان هایی که در تعامل با اقلیم محلی و در تلاش برای کاهش وابستگی به سوخت فسیلی ساخته میشوند ، نسبت به آپارتمانهای عادی امروزی ، حامل تجربیاتی منفرد و مجزا بوده و درنتیجه ، به عنوان تلاشهای نیمهکاره برای خلق معماری سبز مطرح می شوند. بسیاری ازاین تجربیات نیز بیشتر حاصل کار و تلاش انفرادی بوده؛ وبنابراین روشن است به عنوان اصلی پایدار در طراحی ها و ساخت و سازهای جامعه امروز لحاظ نمی گردد.

 

اصل دوم : کار با اقلیم

 

ساختمان ها باید به گونه ای طراحی شوند که قادر به استفاده از اقلیم و منابع انرژی محلی باشند .

 

شکل و نحوه استقرار ساختمان و محل قرار گیری فضاهای داخلی آن می توانند به گونه ای

باشد که موجب ارتقاع سطح آسایش درون ساختمان گردد و در عین حال از طریق عایق بندی صحیح سازه ، موجباتکاهش مصرف سوخت فسیلی پدید آید. این دو فرآیند مذکور ناگزیر دارای هم پوشانی و نقاط مشترک فراوان میباشند .

 پیش از گسترش همه جانبه مصرف سوخت فسیلی ، چوب منبع اصلی انرژی به حساب می آمد که هنوز همحدود 15 درصد از انرژی امروز را نیز تأمین می کند. هنگامی که چوب کمیاب و نایاب شد برای بسیاری از مردمامری طبیعی بود که در راستای کاهش نیاز به چوب ، برای تولید گرما از مکان شهر را به گونه ای تغیی ر « پیرنه » گرمای خورشید کمک بگیرند . شهرهای یونانی همچون دادند که از ورود سیل به شهر جلوگیری شود ، و شبکه ایمستطیل شکل با خیابانهای شرقی غربی را احداث نمودند که به ساختمان ها اجازه جهت گیری به سمت جنوب واستفاده از نورمطلوب خورشید را می داد.

 

رومی ها نیز پیروی از اصول طراحی خورشیدی را با آموختن از تجربیات یونان ادامه دادند ؛ اما آنها پنجره های شفافکه اختراع قرن اول پس از میلاد بود را نیز برای افزایش گرمای بدست آمده بکار گرفتند، با افزایش کمبود چوب بهعنوان سوخت ، استفاده از نمای رو به جنوب در ساخت منازل ثروتمندان و همچنین حمامهای عمومی شهر نیزمتداول شد .

سنت طراحی با توجه به اقلیم برای ایجاد آسایش درون ساختمان به قوانین گرمایش محدود نمی شد بلکه دربسیاری از اقلیم ها معماران ملزم به طراحی فضایی خنک برای پدید آوردن شرایطی مطلوب در داخل ساختمان بودراه حل معمول درعصر ح اضر ، یعنی استفاده ازسیستم های تهویه مطبوع هوا ، تنها فرآیندی ناکار آمد در تقابلبا اقلیم به شمار می رود و در عین حال همراه با مصرف زیاد انرژی می باشد ، که حتی به هنگام ارزانی و فراوانیانرژی به دلیل آلودگی حاصل از آن امری اشتباه بشمار می آید. .

 

اصول سوم : کاهش استفاده از منابع جدید

 

هر ساختمان باید به گونه ای طراحی شود که استفاده از منابع جدید را به حداقل برساند و درپایان عمر مفید خود ،منبعی برای ایجاد سازه های دیگر بوجود بیاورد

 گر چه جهت گیری این اصل ، همچون سایر اصول اشاره شده به سوی ساختمانهای جدید است، ولی باید یادآورشد که اغلب منابع موجود در جهان در محیط مصنوع فعلی بکارگرفته شده اند وترمیم و ارتقاء وضعیت ساختمانهایفعلی برای کاهش اثرات زیست محیطی ، امری است که ازاهمیتی برابر با خلق سازه های جدید برخوردار است . این نکته را نیز باید مورد توجه قرار داد که تعداد منابع کافی برای خلق محیط های مصنوع در جهان وجود ندارند کهبتوان برای بازسازی هرنسل از ساختمان ها، مقداری جدید از آنها را مورد استفاده قرار داد .

 

این استفاده مجدد میتواند در مسیر استفاده از مصالح بازیافت شده یا فضاهای بازیافت شده شکل بگیرد، بازیافتساختمان ها و عناصر درون آنها بخشی از تاریخ معماری است . صومعه سانتا الباس که در سالهای 1077 و 1115 میلادی بازسازی گردیده ، از آجرهای خرابه های یک ساختمان رومی در نزدیکی خود استفاده نمود. چارچوب هایچوبی که در قرون وسطی به کار گرفته شدند ،قطعاتی چوبی بودند که بریده و در کارگاه نجاری به یکدیگر وصل شدهو کد گذاری می شدند و آنگاه از هم جدا شده و به ساختمان ها انتقال داده می شدند. استفاده از این روش بدین معنی بود که در صورت لزوم می توان بخشهایی از ساختمان قرون وسطایی را جا به جا نموده ؛

حتی امروزه نیز می توان آنها را به مکانی دیگر منتقل کرد . گاهی اوقات کل سازه ساختمان به منظور بنا کردنساختمانی جدید جابجا می گردید. برای مثال در هنگام ساخت موزه ویکتوریا و آلبرت در لندن، به ساختمان قبلیموجود در سایت دیگر نیازی نبود و در سال 1865 پیشنهاد واگذاری این ساختمان فلزی به مسئولان محلی شمال ،شرق و جنوب لندن با هدف برپایی یک موزه محلی در مکانی جدید ارائه گردید. مسئولان شرق لندن این پیشنهاد راپذیرفتند و ساختمان این موزه محلی در 1872 تکمیل گردید که امروزه این مکان به موزه کودکان بدل گردیده است.

 

در اغلب مواردی که دسترسی به منابع جدید به حداقل می رسد روش هایی کشف می شوند که باآن ها می توانساختمان هایی که برای یک منظور ساخته شده اند برای مقاصد دیگر استفاده شوند، با این حال بعضی تغییراتضروری می توانند باعث تغییر شکل اصلی سازه یاساختمان شوداین موضوع برای کسانی که علاقمند به حفاظتو نگهداری دائمی از ساختمان ها هستند یک فاجعه به حساب می آید و این سوال در ذهن نقش می بندد که آیایک ساختمان به این علت کهزمانی دارای کاربری ارزشمندی بوده است باید همواره بدون تغییر باقی بماند یا بایدبرای حفظ بازدهی و کارایی تغییرات الزامی را در آن انجام داد؟ یک فرآیند سبز ممکن است در بررسی این موضوعقضاوت را تنها براساس منابع موجود ممکن بداند. اگر منابع مورد نیاز برای تغییر یک ساختمان کمتر از منابع مورد نیازبرای تخریب و بازسازی آن باشد باید از این تغییرات استقبال نمود. با این وجود این موضوع باعث عدم احترام وبزرگداشت اهمیت تاریخی سازه نمی شود . به علاوه ممکن است این سازه ها دارای ارزش دیگری نیز باشند کهتوجه به آن ها الزامی است . این مشکلات در تغییر ساختمان های موجود به منظور آماده ساختن آن ها برایهماهنگی با نیازهای جدید بخصوص در مورد بهبود وضعیت ساختمان از لحاظ عملکرد و کارایی که ممکن است بهتغییر ظاهر آن منجر شود با تناقض و تضادهای بیشتری آشکار می شود. تغییر در بعضی از ساختمان های قدیمیبرای کاربردی های جدید می تواند هزینه ها و مشکلات خاصی را با خود همراه داشته باشد.

با این حال مزایای حاصل از استفاده مجدد از این ساختمان های بزرگ در کنار یکدیگر و درون یک محیط شهری میتواند بر این مشکلات و هزینه ها غلبه نماید. نوسازی ساختمان ها ی موجود در شهرهای بزرگ و کوچک همچنینمی تواند موجب حفاظت از منابع مورد استفاده جهت تخریب وبازسازی ساختمان و بدین ترتیب جلوگیری از تخریبجامعه شود.

 

 

اصل چهارم : احترام به کاربران

 

معماری سبز به تمامی افرادی که از ساختمان استفاده می کنند احترام می گذارد.

به نظر می رسد که این اصل ارتباط اندکی با آلودگی ناشی از تغییرات اقلیم جهانی و تخریب لایه ازن داشته باشد . اما فرآیند سبز از معماری که شامل احترام برای تمامی منابع مشترک در ساخت یک ساختمان کامل هستندانسان را از این مجموعه خارج نمی نماید . تمام ساختمان ها توسط انسان ها ساخته می شوند اما در بعضی ازسازه ها حقیقت حضور انسان محترم شمرده می شود، در حالی که در برخی دیگر تلاش برای رد ابعاد انسانی درفرآیند ساخت مشاهده می شود.

 

در ژاپن تعدادی روبوت نقش انسان را در ایجاد و طراحی ساختمان ها بر عهده گرفته اند، اما برای یک روبوت کارآییمؤثر در مورد پروژه ، شامل اجرای یک وظیفه خاص می باشد که می تواند آن را به دفعات تکرار کرد. اما در مقیاسیمتفاوت یک انسان به عنوان معمار همچنان می تواند برمهارت خود بر انجام تعداد بسیاری از کارهای نامرتبط اعتمادکند.

 

احترام بیشتر به نیازهای انسانی و نیروی کار، می تواند در دو مسیر مجزا مورد تجربه قرار گیرد برای یک ساختمانساز حرفه ای توجه به این نکته ضرورت دارد که ایمنی و سلامت مصالح وفرآیند های شکل دهنده ساختمان بههمان میزان که برای کارگران و یا استفاده کنندگان آن مهم است برای کل جامعه بشری نیز از اهمیت بسزاییبرخوردار می باشد . معماران به تدریج از وجود سم های مختلف در سایت های ساختمانی آگاه شده اند و به تازگیاستفاده از مواد عایق و یا استفاده از سایر مصالح خطرناک در ساختمان ممنوع شده است. CFC دارای انواع شکلدیگر مشارکت انسانی که نیازمند توجه است، اشتراک و دخالت مثبت کاربران در فرآیند طراحی و ساخت است، کهچنانچه به طور موثر بکار گرفته نشود یک منبع کارا و مفید به هدر رفته است. تعداد زیادی از ساختمان ها از اینانرژی بهره برده اند و نتایج حاصل از آن نیز موجب رضایتدر خلق ساختمان های بزرگ شده است.

 

اصل پنجم : احترام به سایت

 

هر ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبک لمس کند

معمار استرالیایی گلن مورکات این جمله عجیب را بیان می کند که: ساختمان باید زمین را به گونه ای آرام و سبکلمس کند. این گفته یک ویژگی از تعامل میان ساختمان و سایت آن را درخود دارد که برای فرآیند سبز امری ضروریاست و البته دارای ویژگی های گسترده تری نی ز میباشد. ساختمانی که انرژی را حریصانه مصرف می کندآلودگی تولید می کند و با مصرف کنندگان وکاربران خویش بیگانه است در نتیجه هرگز زمین را به گونه ای آرام وسبک لمس نمی کند.

 

تفسیری صریح تر از این گفته چنین است که نمی توان هر ساختمان را از درون سا یت ساخته شده در آن خارجنمود و شرایط قبل از ایجاد ساختمان را دوباره در سایت احیا کرد. این نوع ارتباط با سایت در سکونتگاههای سنتیاعراب بادیه نشین دیده می شود؛ سبکی و آرامش موجود در میان آن ها در لمس زمین فقط در جابجایی خانهایشان نهفته نبود، بلکه شامل مصال ح مورد استفاده ایشان و دارایی هایی که با خود حمل می کردند نیز میگردید. سیاه چادر اعراب بادیه نشین از پشم بزها ، گوسفندان و شتران ایشان تولید می شد، هنگامی که این چادرها برپا می گردید با ایجاد سطح مقطع بسیار کارا از لحاظ ایرودینامیکی از تخریب آن در بادهای شدید جلوگیری می شد؛ چادر با طنابهای بلند در جای خود نگهداری و تیرهای چوبی بسیار اندکی در آن بکار گرفته می شد چرا که چوبدر صحرا منبعی بسیار کمیاب بحساب می آمد.

 

در حالی که در جوامع شهری، زندگی بومی و سنتی خود را برای یکجا نشینی ترک کرده اند ومعماران وارد عرصهطراحی شده اند، هنوز نیز برای ایجاد نمایشگاههای مختلف و دیگر فعالیت های فرهنگی نیازی مستمر به سازههای موقت وجود دارد. این قبیل سازه ها اغلب، شکل چادر بادیه نشینان را بخود می گیرد . طراحی صورت گرفتهتوسط معماران هلندی برای فستیوال 86 درسونسبیک ، این سازه برای حفاظت از مجسمه های شکستنی واقعدر خارج ساختمان طراحی شده بود و به علاوه بادی به گونه ای طراحی می شد که به چشم نیاید. دراین سازه ازچهارنوع مصالح یعنی بتن پیش ساخته برای پی ها ، شیشه های شفاف برای دیوارها و سقف فولاد برای خرپاهاو اتصالات و سیلیکون رزینی برای اتصال صفحات شیشه به یکدیگر استفاده شد. باله های شیشه ای نیز بهدیوارهای شیشه ای چسبانده شده بودند تا صلبیت بیشتری را ایجاد کند و همچنین مکانی را برای اتصال خرپاهایفلزی سبک حامل سقف شیشه ای فراهم نماید. کف ساختمان زمین عادی بود و برای جلوگیری از گل شدن فقطبا چوب پوشانده شده بود . پس از پایان فستیوال این ساختمان دوباره از یکدیگر جدا گردید و پی آن نیز از محل خارج وخاک برداشته شده به جای خود بازگردانیده شد؛ بدین ترتیب زمین سایت بدون هیچ تغییری به وضعیت پیش ازبرگزاری فستیوال بازگشت. این ساختمان را می توان برای استفاده در هر نمایشگاه یا فستیوال دیگر به کار گرفت ویا اعضای آن را می توان درهر سازه دیگر مورد استفاده قرار داد

 

اصل ششم: کل گرایی

 

تمامی اصول سبز، نیازمند مشارکت در روندی کل گرا برای ساخت محیط مصنوع هستند.


پایان سخن:

یافتن ساختمان هایی که تمام اصول معماری سبز را خود داشته باشند کار ساده ای نیست. چراکهمعماری سبز هنوز بطور کامل شناخته نشده است. یک معماری سبز باید بیش از یک ساختمان منفردقطعه خود را شامل شود و باید شامل یک شکل پایدار از محیط شهری باشد. شهر، موجودی فراتر ازمجموعه ساختمان هاست؛ در حقیقت آن را می توان بصورت مجموعه ای از سامانه های در حالتعامل دید – سامانه هایی برای زیستن و تفریح – که بصورت شکل های ساخته شده دارای کالبد میباشند و با نگاهی دقیق به این سامانه ها است که می توانیم چهره شهر آینده را ترسیم نماییم.


نوشته شده در : چهارشنبه 13 بهمن 1389  توسط : R.k.    نظرات() .

Filipe
شنبه 9 تیر 1397 09:57 ب.ظ
Does your blog have a contact pаge? I'm having a tough time locating it Ƅut, I'd
likе to send yoᥙ an e-mail. I've got sօme recommendations fօr your blog you miught be
interested iin hearing. Eitheг way, great site and I ⅼook forward to seeing it improve over
tіme.
Viagra online Kaufen Strafbar
پنجشنبه 31 خرداد 1397 02:42 ق.ظ
At this time it sounds like Drupal iѕ tһe Ƅest blogging platform outt tһere right now.
(from what I've read) Is thаt wһat you are ᥙsing on yоur blog?
Abe
دوشنبه 28 خرداد 1397 09:45 ب.ظ
Woah! Ӏ'm reɑlly enjoying thhe template/theme ߋf tһis blog.

Ιt's simple, yet effective. А lot of times it's tough to get that "perfect balance" between usability ɑnd appearance.
I must sɑy yoᥙ've done a ցreat job ᴡith this.
Additionally, thee blog loads super quick fⲟr mee oon Internet explorer.
Excellent Blog!
Stone Janah
پنجشنبه 24 خرداد 1397 09:34 ب.ظ
Sweet blog! Ӏ found it while searching on Yahoo News. Dօ yyou have anny tips on һow to get listed inn
Yahoo News? І've been trying fоr a while but І never sеem tօ
gget tһere! Cheers
Roger
چهارشنبه 23 خرداد 1397 11:53 ب.ظ
Hllo there, You һave ɗone а ցreat job. I wіll definitely digg іt and personally suggest to my
friends. I'm surte tһey wilⅼ be benefited from this web site.
Online cialis
دوشنبه 7 خرداد 1397 07:02 ق.ظ

You've made your point!
buy cialis online legal cialis side effects cialis usa cost cialis tadalafil online cialis alternative only best offers cialis use tadalafilo cialis for sale overnight cialis tadalafil cialis 30 day sample
Rubber
چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 04:42 ق.ظ
It's remarkable for me to have a web site,
which is useful designed for my experience. thanks admin
Chase
دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 08:51 ق.ظ
After loooking ito a number of the blog articles on your
web page, I redally appreciate your technique of blogging.
I saved as a favorite it to my bookmark webpage list and wikl
be checking back soon. Please visit my website too and lett me know what you think.
Eye lash
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 02:06 ب.ظ
That is really attention-grabbing, You are an excezsively skilled blogger.
I have joined your feeed and stay up for in quest of more of your excellent post.
Additionally, I've shared your website in my social networks
Online cialis
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 07:39 ق.ظ

Appreciate it! A good amount of information!

cialis for daily use discount cialis cialis uk next day cialis farmacias guadalajara canada discount drugs cialis pastillas cialis y alcoho cialis side effects dangers generic cialis pill online acquisto online cialis we like it cialis soft gel
Buy cialis online
جمعه 7 اردیبهشت 1397 10:04 ب.ظ

Thank you. Helpful information.
discount cialis cialis en mexico precio il cialis quanto costa cost of cialis cvs cialis dose 30mg cialis cipla best buy tadalafil tablets cialis prezzo di mercato cialis generique generic cialis 20mg uk
Viagra daily
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 12:47 ب.ظ

You actually expressed this wonderfully.
get online prescription for viagra get viagra prescription viagra usa online where to buy viagra online uk buy viagra paypal buy genuine viagra buy viagra using paypal buy viagra buy sildenafil online uk find viagra online
depforce oral strip
شنبه 1 اردیبهشت 1397 06:55 ق.ظ
Article writing iis alpso a excitement, if youu bbe familiar with then you caan rite or else it iss complex
to write.
Online cialis
شنبه 18 فروردین 1397 04:38 ق.ظ

Nicely put. Many thanks.
cialis coupon buy cialis online legal cialis alternative cialis alternative prices on cialis 10 mg cialis savings card cialis canada on line get cheap cialis usa cialis online sublingual cialis online
Cialis pills
شنبه 4 فروردین 1397 03:20 ق.ظ

You actually expressed this exceptionally well!
buying brand cialis online cialis kamagra levitra cialis herbs cialis 5 mg effetti collateral cialis generic viagra cialis levitra cialis 5 mg effetti collateral cialis patent expiration fast cialis online cialis generika
How can you get taller in a week?
دوشنبه 16 مرداد 1396 08:38 ب.ظ
excellent issues altogether, you just received a new reader.

What may you recommend in regards to your publish that you made a few days ago?
Any certain?
foot pain after pregnancy
سه شنبه 20 تیر 1396 02:56 ب.ظ
You could certainly see your expertise within the work you write.
The sector hopes for even more passionate writers like you
who aren't afraid to say how they believe. At all times go after your heart.
BHW
پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 06:10 ق.ظ
I know this if off topic but I'm looking into starting my own blog and
was wondering what all is required to get set up? I'm assuming having a blog
like yours would cost a pretty penny? I'm not very internet savvy so I'm not 100% positive.
Any recommendations or advice would be greatly appreciated.
Cheers
BHW
یکشنبه 27 فروردین 1396 11:14 ب.ظ
My coder is trying to persuade me to move to .net
from PHP. I have always disliked the idea because of the expenses.
But he's tryiong none the less. I've been using Movable-type on numerous websites for about a year and
am anxious about switching to another platform. I have heard great things about blogengine.net.
Is there a way I can import all my wordpress posts into it?
Any help would be really appreciated!
BHW
چهارشنبه 23 فروردین 1396 07:26 ب.ظ
I am actually thankful to the owner of this web page who has shared
this fantastic piece of writing at at this place.
manicure
شنبه 19 فروردین 1396 02:29 ب.ظ
I know this site presents quality based articles and extra material, is there any other web site which gives these kinds of things in quality?
manicure
جمعه 18 فروردین 1396 03:38 ب.ظ
Great post. I used to be checking constantly this weblog and I'm inspired!

Very helpful info specially the last part :) I maintain such info a lot.
I used to be looking for this particular info for a
long time. Thank you and good luck.
BHW
جمعه 18 فروردین 1396 12:22 ب.ظ
Howdy! I'm at work surfing around your blog from my new iphone 4!
Just wanted to say I love reading your blog and look forward to all your posts!
Keep up the fantastic work!
manicure
چهارشنبه 16 فروردین 1396 01:49 ب.ظ
Heya i'm for the primary time here. I found this board and
I in finding It truly useful & it helped me out
a lot. I'm hoping to give one thing again and aid others
like you helped me.
ساختمان سبز؛ کتاب راهنما برای معماری پایدار
جمعه 27 تیر 1393 12:48 ق.ظ
دانلود کتاب ساختمان سبز؛ کتاب راهنما برای معماری پایدار
http://booktolearn.com/?p=2325
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر