sadreh http://sadreh.mihanblog.com 2019-09-16T10:52:05+01:00 text/html 2011-08-23T18:40:45+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k هتل 5 ستاره هلیکس http://sadreh.mihanblog.com/post/64 <font size="2">شرکت لیزر فعالیت خود را از سال ۱۹۸۹ شروع کرده اند و علاوه بر فعالیت در تمامی حوزه های معماری و شهرسازی به خصوص در عرصه معماری دیجیتال و معماری رسانه ای شناخته شده هستند. موسس و مدیر این شرکت “توماس لیسر” معماری آلمانی است. وی بین سال های ۱۹۸۰ تا ۱۹۸۶ در دفتر کاری پیتر آیزنمن در پروژه هایی چون موزه دیوار برلین و مرکز هنری وکسنر همکاری کرده است.<br><br></font><img style="width: 462px; height: 237px;" src="http://sadreh.persiangig.com/90/1entry.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><br><br><br><br> text/html 2011-08-23T18:39:51+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k استادیوم ورزشی Green Point http://sadreh.mihanblog.com/post/63 <font size="2">استادیوم ورزشی "گرین پوینت" یکی از استادیوم های جام جهانی 2010 میباشد که توسط گروه معماری Gerkan,Marg &amp; Partners(gmp) در یکی از نواحی پرطرفدار شهر "کیپ تاون" واقع شده است.<br><br></font><img src="http://sadreh.persiangig.com/90/dzn_green-point-stadium-by-GMP-architekten-61.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> text/html 2011-08-23T18:25:31+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k پیست دوچرخه سواری المپیک 2012 لندن http://sadreh.mihanblog.com/post/62 <font size="2">در مراسم افتتاح، قهرمانانی چون سرکریس هوی، ویکتوریا پندلتون ، جیسون کنی و جی بی برای اولین بار مسیر این پیست را رکاب زدند. <br><br>سازمان برگزاری بازیهای المپیك کار ساخت اولین سایت پارک المپیک را در زمان مقرر و بر اساس بودجه تخصیصی به پایان رساندند.<br><br><br><br></font><img style="width: 482px; height: 284px;" src="http://sadreh.persiangig.com/90/112163440056407353750020112733535.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br> text/html 2011-02-02T18:32:38+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k مجموعه ورزشی رفسنجان http://sadreh.mihanblog.com/post/61 <div style="text-align: right;"><br></div><p style="text-align: right;" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-weight: bold;">آرشیتکت : مهندس هادی میرمیران</span></font></p><p style="text-align: right;" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-weight: bold;"></span><br></font></p><p style="text-align: right;" dir="RTL"><font size="2">بافت به هم پیوسته و کویری رفسنجان عناصری مانند حیاط مرکزی، اب انبار و یخچال را در خود جای می دهد . این عناصر معماری سنتی در طول سالیان بر اثر تکرار و تجربه، به فرم هایی تبدیل شده اند که با تغییری در جزئیات آن، در گوشه و کنار بافت دیده می شوند . دستمایه اصلی طرح مجموعه فرهنگی – ورزشی با الهام از کالبد یکی از بناهای شاخص معماری سنتی منطقه در حومه رفسنجان شکل یافته است</font><font size="2"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;">.</span></font></p><div style="text-align: right;"> </div><p style="text-align: right;" dir="RTL">این<font size="2"> بنا که یکی از یخچال های قدیمی رفسنجان است با تدابیر معماری که شکل و کارکرد نوینی برای آن ایجاد کرده و به شکل حاضر در آمده است</font></p> <br><br><p dir="RTL" style="margin-right: -34.7pt; text-align: justify;"><br></p><p dir="RTL" style="margin-right: -34.7pt; text-align: justify;"><img style="width: 545px; height: 275px;" src="http://sadreh.persiangig.com/varzeshgah/big_13.jpg" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br></p> text/html 2011-02-02T14:16:41+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k معماری سبز http://sadreh.mihanblog.com/post/60 <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p> <p dir="RTL" style="text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-weight: bold;"><font size="3">که شامل شش اصل می باشد ...</font></p><p style="font-weight: bold;" dir="RTL"><font size="2">اصل اول : حفاظت از انرژی</font></p> <p dir="RTL"><font size="2">هر ساختمان باید به گونه ای طراحی و ساخته شود که نیاز آن به سوخت فسیلی به حداقل ممکن برسد</font> <font size="2"><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"> .</span></font></p> <p style="font-weight: bold;" dir="RTL"><font size="2"> <span style="font-weight: normal;">ضرورت پذیرفتن این اصل در عصرهای گذشته بدون هیچ شک و تردیدی با توجه بهنحوه ساختوسازها غیر قابل انکار می باشد و شاید تنها به سبب تنوع بسیار زیادمصالح و فن آوری های جدید دردوران معاصر چنین اصلی در ساختمان ها به دستفراموشی سپرده شده است و این بار با استفادهاز مصالح گوناگون ویا با ترکیب هایمختلفی از آنها، ساختمان ها، محیط را با توجه به نیازهایکاربران تغییر میدهند</span></font></p><p style="font-weight: bold;" dir="RTL"><br><font size="2"><span style="font-weight: normal;"></span></font></p><p style="font-weight: bold;" dir="RTL"><font size="2"><span style="font-weight: normal;"><br></span></font> </p><p style="font-weight: bold;" dir="RTL"><font size="2"><img src="http://sadreh.persiangig.com/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84%20%D9%88%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%20%D8%A7%D8%B2%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%A9%D8%AF%D9%87%20%D9%87%D9%86%D8%B1%20%D9%88%20%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%D8%AF%D8%B1%20%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1.gif" alt="" vspace="0" align="baseline" border="0" hspace="0"><br><span dir="LTR" style="font-size: 14pt;"> </span></font></p> text/html 2011-02-02T13:35:07+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k مجموعه ورزشی لالاگونا (تنریف –اسپانیا) http://sadreh.mihanblog.com/post/59 <div style="margin-top: 1.92pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0.38in; text-indent: -0.38in; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;"><span style="font-size: 8pt;"><span style="color: rgb(240, 162, 46); font-family: &quot;Wingdings 2&quot;; font-size: 70%;"><br></span></span></div> <div style="margin-top: 2.88pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0.38in; text-indent: -0.38in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: rgb(240, 162, 46); font-family: &quot;Wingdings 2&quot;; font-size: 70%;"></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: rgb(78, 59, 48);">این مجموعه واقع در محدوده شهری متراکم بین سانتا کروز و لا لاگونا مناطق ، این ساختمان دارای امکانات ورزشی برای پر کردن کمبود تجهیزات</span><span style="font-size: 12pt; font-family: &quot;Franklin Gothic Book&quot;; color: rgb(78, 59, 48);"> </span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: rgb(78, 59, 48);">و نیاز های ورزشی منطقه می باشد. </span></div> <div style="margin-top: 2.88pt; margin-bottom: 0pt; margin-right: 0.38in; text-indent: -0.38in; text-align: right; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: rgb(240, 162, 46); font-family: &quot;Wingdings 2&quot;; font-size: 70%;"></span></span><span style="font-size: 12pt; font-family: Tahoma; color: rgb(78, 59, 48);">برنامه مورد بسیار پیچیده نیاز است ، به منظور سازماندهی خدمات برای تمرین ورزش های مختلف ، بیشتر ورزشکاران معمول برای نیاز های تحت پوشش مانند بسکتبال ، والیبال ، هندبال ، تنیس و فضا برای سالن تربیت بدنی و تناسب اندام. همچنین ، آموزش و استخرهای درمانی مورد نیاز بود.<br><br><br></span><img style="width: 467px; height: 361px;" src="http://sadreh.persiangig.com/varzeshgah/767110677_080611-jroller-polidephiguerita-01-528x409.jpg" alt="" vspace="0" align="right" border="0" hspace="0"><br></div> text/html 2010-02-17T16:17:19+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k نگرشی بر معماری سنتی ایران http://sadreh.mihanblog.com/post/55 <P dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 12.75pt; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right" align=justify><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">سالهاست که سخن از حفظ ، احیاء و باز زنده سازی ارزشهای گذشته است و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">همه صابنظران متفق القولند که حفظ ارزشهای اجتماعی و فرهنگی موجب هویت ملی است. اما</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">از طرفی شناخت و پالایش ارزشهای گذشته و برگزیدن بهترین آنان و تطبیق آنها با شرایط</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">زمانی و مکانی بطوری که منطبق با نیاز های جامعه امروز باشد نیز مسئله ای است که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">باید مد نظر قرار گیرد</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000> . <BR><BR></FONT></SPAN><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">از این گستره ، معماری که از پر اهمیت ترین عناصر</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">ارزشی هر ملت است، سهم بسزائی دارد و غور در این معنا در حیطه معماری بعهده معماران</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">این عصر گذاشته می شود . در این راستا همواره استاد گرانقدر محمد کریم پیر نیا که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">عمر خویش را در راه شناختن معماری ایرانی و اسلامی و انعکاس آن به نسلهای جوانی که</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma">به نحوی در این مسئله دخالت دارند بر زبان می آورند</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> .</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></FONT></P> <P align=justify><FONT color=#000000><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US">پس به پاس قدر دانی و نیز ارج نهادن به زحمات چندین ساله استاد و</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>همچنین احترام به فرهنگ و هنر اصیل ایرانی و اسلامی بر هر ایرانی است که احساس</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>مسئولیت نموده و در جهت احیاء ارزشهای اسلامی و ایرانی در هر زمینه ای تلاش و کوشش</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>کند و در طرح های معماری حتی المقدور اصول مقدماتی معماری ایرانی و سنتی خویش را</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>بکار گرفته و ضمن تلفیق آنان با تکنولوژی جدید ، ماهیت فلسفه وجودی آنها را همچنان</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN> <SPAN dir=rtl>حفظ نمایند</SPAN></SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN></FONT><SPAN style="FONT-SIZE: 8pt; COLOR: #283033; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: Tahoma; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-bidi-language: FA; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><SPAN dir=ltr></SPAN><FONT color=#000000>. <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></FONT></SPAN> text/html 2010-02-16T13:46:02+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k هدایت نور طبیعی http://sadreh.mihanblog.com/post/54 <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">استفاده ی موثر از انرژیهای طبیعی<BR>موثر ترین روش استفاده از نور خورشید تامین روشنایی با نور طبیعی است. حتی بهترین لامپ رشته ای در مقایسه با نور خورشید برای تامین میزان معینی روشناییِ, به میزان بیشتری انرژی الکتریکی برای هر متر مربع نیاز دارد و میزان بیشتری گرما تولید میکند. مشارکت نور طبیعی در تامین روشنایی هر ساختمان باید در عین توجه به مقابله با جذب حرارت نامطلوب صورت پذیرد.<BR><BR>ایده ی بهینه کردن ارتباط میان سایه ونور طبیعی هدایت شده به درون فضای معماری,به اشکال جدید ممکن است,نور شکن های بزرگ پیش ساخته از بتن, که رنتسوپیانه در مجموعه ی منیل در هوستون تگزاس استفاده کرد, نمودی زیبا از این اشکال تازه را به نمایش گذاشت. جالب توجه این است که راه حل مشابه و ظریف تری نیز برای ایجاد تعادل بین نور طبیعی و سایه را طرح آلمانی کوستر با مشارکت اکالوکس ارائه کرده است.<BR><BR>نمونه ی دیگر, مرکز طراحی در لینز استرالیا, کار توماس هرتزوگ است. در این پروژه, از سیستمی استفاده شده است که قابلیت انعکاس و خنثی سازی پخش ((</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">diffusion</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma">نور طبیعی را دارد. علاوه بر آن,با همکاری کریستین بارتنباخ, هندسه ی اجزای کوچک</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">microgeometry</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>)) در هریک از نور شمنها(</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">baffle</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>)کاهش یافت.<BR>منشورهای کوچک را میتوان برای انعکاس یاتجدید مسیر(</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">redirect</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN>)تابش مستقیم آفتاب و ایجاد امکان عبور نور تلطیف شده(</SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">diffuse</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN> </SPAN><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">light</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>)به داخل بکار بست.<BR>امروز در روند تکاملی این تکنولوژی, باریکه های منشور شکل از طریق خروج تحت فشار مواد اولیه از قالب (</FONT></SPAN><FONT size=2><SPAN dir=ltr style="FONT-FAMILY: Tahoma">extrdude</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2>), در مقایسه با گذشته با قیمت پایین تر تولید میشوند. این منشور ها بصورت قائم یا افقی قابل استفاده اند.<BR>فیلگا,تولید کننده ی شیشه در ژاپن,موفق به تعبیه ی منشور های بسیار ظریف شیشه ای بین دو ورق شیشه شده است. نمونه ی با مقطع دایره ی این محصول برای نمایشگاه های هنری , موزه ها , سالنها و نهایتا فضاهای بزرگ کنفرانس برای دستیابی به نور ثابت در تمام فصول و زمانها و جهات مناسب است. نمونه با مقطع مثلث نیز, برای ساختمانها, ادارات و فضاهای مسکونی مناسب است. این نمونه میتواند در زمستان نور را جذب و در تابستان آنرا منعکس کند.<BR><BR>نور سر چشمه ی وجود همه ی هستی است. با روشن کردن سطح اجسام، نور به آنها پیرامون و یک محیط مرئی را اهدا میکند. و جمع شدن سایه در پشت آنها به اجسام عمق میدهد. اجسام تنها در مرزهای روشنایی و تاریکی است که معنی پیدا میکنند, و شکل خود را بدست آورده و نشان میدهند, روابط داخلیشان کشف میشود، و مانند حلقه های زنجیر تا بیکران بهم متصل میشوند. نور به اجسام, استقلال و خود مختاری میبخشد و همزمان, وابستگی های آنها را محدود میکند. ما حتی میتوانیم اینطور بیان کنیم که نور به هر شیء در محیط اطراف خود آنقدر ترفیع میدهد که آن شیء کاملا مشخص شده و با سایر اشیاء فرق میکند. نور این خالق وابستگیها و ارتباطاتی که جهان را شکل میدهند, در حالیکه خود نیز سرچشمهء همهء موجودات است به هیچ وجه یک منبع ثابت و غیر منقول نیست. نور بیشتر دارای حرکت ارتعاشی است و در کنار تغییر دایمیش پیوسته جهان را تحت تاسیر خود قرار میدهد.<BR>معماری- که تمام تلاش آن این است که نور پراکنده را تکه تکه کند, حضورش را در یک مکان ثابت حفظ و نگهداری کند و در عصر ها و دوران ها جستجو کرده,تا نور را با تمام خاصیت حیات بخشش به دقت در دام خود اسیر کند-نور در هر لحظه شکل جدیدی به موجودات میدهد و مناسبات مشترک جدیدی برای اشیا بوجود می آورد, و معماری نوررا بصورت مختصر و صریح ترین حالت آن متمرکز میکند. خلق یک فضای معماری به عبارت ساده متمرکز کردن و تصفیه ارزی نوراست.<BR>ارتباط بین معماری و نور چندان در اذهان شکل نمیگیرند اینکه انها در لایه تجربیات ذهنی شکل گرفته و سپس زندگی مادی را رقم میزنند. تجربیات- از از معماری ژاپنی میگوید – برای مثال چایخانه جاییکه در آن فضا بسادگی بوسیله ی صفحات کاغذی مانند تقسیم شده, و در یک قالب چوبی ظریف امتداد داده شده است. هنگامیکه از بین تقسیمات آن عبور میکنی نور به آرامی در فضای داخلی پخش میشود, تا به تاریکی بیامیزد, و فضایی را بوجود بیاورد که در آن تنها درجه ای از نور تکرنگ وجود دارد. معماری ژاپنی فعلا تلاش کرده است تا بوسیله ی تکنو لوزی حساسش؛ نور را به اجزای اصلیش تبدیل کرده و به عبارتی آنرا بشکند. تغییرات ظریفی که معماری ژاپنی در تراز های مختلف این انژی نرتعش کسب میکند فضا را به شکلی غیر قابل درک زنده مینماید.<BR>در معماری عربی یک بار از دیوار های ساخته شده از سنگهای بزرگبرای جدا کردن فضای داخل از خارج استفاده کردند., پنجره هایی در این دیواره های ضخیم(که انگار ساخته شده بودند تا مانعی برای دنیای بیرون باشند) کار گذاشته شده بودند, کوچک بودند و طرح و ساخت ساده ای داشتند. ,این پنجره ها تقریبا بیش از آنکه به نور اجازه ی دخول به داخل را بدهند, با برق ریادی میدرخشیدند, اتگار که آنها تجسمی از نور بودند. شاید آنها,نشانگر این میل اساسی و دیرینه ی انسان بودند , بوجود آوردن تاریکی برای ظهور نور نور. هنگامیکه, یک ستون درخشنده نور در سکوت عمیق تاریکی نفوذ میکند، مانند حضور یک وجوذ باب و بلتد مرتبه است. آن پنجره ها نه تنها برای سرگرمی بصری ساخته نشده بودند، بلکه عاملی برای نفوذ بی واسطه ی نور بودند. و نوری که به فضای داخلی معماری نفوذ میکرد فضایی دارای ساخته ای راسخ، استوار و سنگیر را بوجود می آورد. این باز شو های ساده حرکت نور را به ظرافت می ربود. فضا- مانند یک مجسمهء در حال ساخت به وسیله ی خطی از نور در تاریکی رخنه میکرد تراشیذه میشد، و ظلپاهر آن با گذشت هر لحظه بطور متوالی تغییر میکرد.<BR><BR>در دوران مدرنیسم ، معماری ، پنجره ها را از محدودیت سازه ای جدا کرده و به آنها این اجازه را داده است که آزازدانه در هر اندازه ای ساخته شوند. اما در عوض اینکه نتیجه ی آن در آزادی آن در معماری دیده شود، خاصیت حیاطی نور بیهوده بکار اداخته شده و به عبارتی گم شده است. معماری مدرن دنیایی بی نهایت شفاف را بوجود آورده است- نیایی ازنور و تنها نور ، نور بجای همه چیز دیگر و خالی از تاریکی ، ایندنیای سراسر نور ، معنای مرگ فضا را میدهد، همانگونه که تاریکی مطلق اینگونه است.<BR>برای انسان نخستین نور بعنوان وسیله ای برای محاسبه ی زمان محسوب میسد. اشعه های پر انرژی نور که از فاصله دور خورشید به زمین منعکس میشوند- نوری که از نظر جهت، زاویه و شدت تغییر میکند و این تغییرات به مکان فصل و زمان بستگی دارد- به احساس و درک انسان اولیه از امکان شکل اساسی میدهد. این نور که بوسیله ی بازشوهایی به داخل فضاهای ساخته شده ی او کشیده میشد، این امکنن را به انسانی که داخل آن سکونت داشت میداد که وجودش را در ارتباط بت محیط اطراف درک کند و بفهمد.<BR>از زمان قرون وسطی تا مدرنیسم- هم در معماری ژاپنی و هم در معماری غربی – نور احتیاج به کنترل هوشیارانه ای در قبال پاسخ به قیود مختلف و شایان توجه داشت. به همین دلیل انسان در بدو ورود به دنیای معماری از ارتباطاتی که انسان و طبیعت را مقید میکرد آگاه میشد.<BR>امروزه بیشرفت فنی و تکنولوژیکیف نور پردازی معمارانه را به سهولت و بی هیچ سختی و البته خالی از هر گونه احساس ممکن ساخته است. بعلاوه بوسیله نور پردازی مصنوعی، انسان حتی از ارتباطش با طبیعت نیز ئور میمیند و این رابطه را از دست میدهد.<BR>به همین دلیل بسیار عمیق به نقش نور طبیعی نظر می افکنم،نوری که میتواند- در هر نقطهاز محیط ساخته شده ی ما – بوسیله ی مجاورت بیواسطه و شایان توجهی از زمان و مکان ما صحبت کند.<BR>بواسطه ی تحقیقات دقیق و توجهات عمیق،نور را به فضای داخلی معماری هدایت میکنم بطوریکه آن نور فضا را بوسیله ی عمق مشخص و تعریف کندو فضاهایی بسیار مهیجو تحریک کننده بوجود آورد.<BR>نور به تنهایی نمیتواند نور باشد. حتما باید برای نور تاریکی هم وجود داشته باسد تا نور موجودیت خویش را بوجود آورد.درخشان و با جلال و قدرت،تاریکی،که درخشندگی نور را بر می افروزد و قدرت نور را آشکار میکند،ذاتا قسمتی از نور است. تا کنون عظمت و عمق تاریکی از محدوده ی توجهات ما نا پدید بوده است، و ای ختلاف جزیی که نور و تاریکی ایجاد میکنند . همنوایی ذهنیشان همگی تقریبا راموش شده اند.</FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT size=2></FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA><o:p></o:p></SPAN></P> <P align=justify><SPAN lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN> </P> <P align=justify></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="BACKGROUND: white; MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN lang=AR-SA><FONT face="Times New Roman"><FONT size=2>&nbsp;<o:p></o:p></FONT></FONT></SPAN></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" align=justify><SPAN dir=ltr><o:p><FONT face="Times New Roman" size=2>&nbsp;</FONT></o:p></SPAN></P> text/html 2009-01-13T16:22:30+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k فضا در معماری http://sadreh.mihanblog.com/post/51 <P align=justify><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 13.5pt; COLOR: #993300; FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2>یکی از پرسشهای تئوری معماری غرب ، این است که مفهوم فضا از چه زمانی یکی از دل مشغولیهای معماری شده است . قبل از اواخر قرن 19 در هیچ یک از متون ، بحث مشخصی راجع به فضا نداریم . اما هدف معماری همیشه یافتن فضایی منظم است که وقایعی از پیش تعیین نشده را بپروراند . ” برورنو زوی “ ، معماری را هنر ساختن فضا معرفی می کند. ” گیدئون “ از فضا به عنوان بحث اصلی معماری سخن می گوید . لاسدن می گوید :” فضا بغرنج ترین جنبه معماری و لکن عصاره آن است و سرمنزلی است که معماری باید به سوی آن حرکت کند “ . مهم ترین ویژگی معماری مدرن پس از به ارمغان آوردن آهن و شیشه و تحولات سخت افزاری – به یمن شیوه های تازه بصری که امپرسیونیست ها و کوبیست ها منادی آن بودند – کشف جدید از مفهوم فضاست و فضا به عنوان کیفیتی مثبت در کنار مثلث ویتریوویوس قوام تازه ای را از معماری مدرن پی ریخت.</FONT><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></SPAN> text/html 2009-01-12T16:05:46+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k نانو تکنولوژی و طراحی معماری (موج چهارم انقلاب صنعتی) http://sadreh.mihanblog.com/post/50 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><A href="http://zomodgaran.blogfa.com/post-12.aspx"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 12pt; COLOR: blue; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"></SPAN></A><U><FONT face="Times New Roman" color=#0000ff></FONT></U><SPAN dir=ltr style="FONT-SIZE: 12pt; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN><FONT color=#000000><FONT size=2>&nbsp;<SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA">قسمت اول:</SPAN></FONT></FONT></P><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"></SPAN><SPAN lang=FA dir=rtl style="FONT-SIZE: 12pt; LINE-HEIGHT: 115%; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA"> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><BR><FONT face=impact color=#000000 size=2>در آینده بزرگترین طرح ها برای ساختن محیط اطراف، خیلی خیلی </FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>کوچک خواهد بود (لیمت و دیگران،1380،16) .طرح های کوچک ارائه</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;شده در مقوله نانوتکنولوژی و تاثیرات&nbsp;آن بر ساختار محیط اطراف انسان</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2>&nbsp;را می توان در سه مرحله پیش بینی کرد:</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><BR><FONT face=impact color=#000000 size=2>نخست اینکه نانو تکنولوژی در طراحی معماری امروز چه نقشی بازی</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;می کند؟ تعداد مصالح با ساختار مهندسی نانو هم اکنون قابل دسترسی</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;معماران و سازندگان برای استفاده در ساختمان ها وجود دارد. که تغییر و تحول</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;ساختمان ها با به کارگیری این مصالح بسیار مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;برخی از نمونه محصولات که در دست تولید است، شامل لایه های نازک و شفاف</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;محافظ پنجره ها که در برابر خراش مقاوم هستند و بهصورت خودکار با دریافت پرتو</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;ماورای بنفش خورشید و باران خود را تمیز می کنند، شیشه هایی که رنگ خود را</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;با کاهش یا افزایش حرارت محیط، تغییر می دهند و نور محیط را تنظیم&nbsp;می کنند و</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;بتن های مقاوم در برابر ضربه های ناگهانی و ترک خوردگی ، مقاوم می باشند، البته</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;هنوز گرانقیمت هستند و به تولید انبوه نرسیده&nbsp;اند.دوم اینکه با نگاهی فراتر، تلاش</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;امروز متخصصین نانوتکنولوژی دست آوردی را در 15&nbsp;تا 20 سال آینده به وجود خواهد</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact><FONT color=#000000 size=2>&nbsp;آورد که نمونه بارز آن لوله های کربنی است که استحکام&nbsp;و قابلیت انعطاف پذیری بی</FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2>&nbsp;نظیری را برای ساختمان ها به ارمغان می آورد و راهنمایی</FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2>&nbsp;برای ساخت فرم های جدید ،عملکردهای تازه و ارتباط نوین بین مردم، ساختمان و محیط </FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT face=impact color=#000000 size=2></FONT>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LINE-HEIGHT: normal" align=center><FONT color=#000000><FONT size=2><FONT face=impact>را نوید می دهد.</FONT><BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></FONT></FONT></SPAN> text/html 2009-01-05T13:58:49+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k بتن انتقال دهنده نور http://sadreh.mihanblog.com/post/49 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT color=#999999><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB"><IMG alt="" hspace=0 src="http://sadreh.persiangig.com/sadreh/3518v44.jpg" align=baseline border=0>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">بتن انتقال دهنده نور با نام تجاری ™ </SPAN><SPAN lang=EN-GB dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">Litracon</SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB"><SPAN dir=rtl></SPAN>&nbsp; محصول نسبتا جدیدی است که در </SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">سال 2004 توسط یک معمار 27 ساله مجارستانی به نام آرن لوسونزی ابداع گردید.</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;این محصول با ترکیب 96% بتن معمولی و 4% فیبرهای نوری محصولی منحصر به</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT color=#000000><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;فرد</SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;را برای هزاره جدید به ارمغان آورده است.</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT color=#999999><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB"></SPAN></FONT></FONT></FONT><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB"><IMG alt="" hspace=0 src="http://sadreh.persiangig.com/sadreh/litracon03.jpg" align=baseline border=0></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#999999><FONT size=2>&nbsp;<FONT color=#000000>اکنون بتن لیتراکن با دانسیته </FONT></FONT></FONT></SPAN><FONT face="georgia,times new roman,times,serif"><FONT color=#000000><FONT size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-GB">2400-2100 </SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">کیلو گرم بر متر مکعب ، مقاومت فشاری</SPAN></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;50 نیوتن بر میلیمتر مربع و مقاومت کششی 7 نیوتن بر میلیمتر مربع&nbsp; در سه رنگ</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;خاکستری، سیاه و یا سفید و با ابعاد استاندارد 300*600 میلیمتر و با ضخامت</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;500-25 میلیمتر تولید میگردد. ازنظر تئوری فیبرهای به کار رفته در لیتراکن قادر به </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">انتقال نور در بتنی به ضخامت 20 متر می باشد. همچنین استفاده از فیبر نوری در</SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">&nbsp;اجزای باربر سازه ای بدون تاثیر منفی در مقاومت بالای فشاری و کششی آن </SPAN></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 0cm 0cm 10pt; DIRECTION: rtl; LINE-HEIGHT: 150%; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: right; mso-margin-top-alt: auto; mso-margin-bottom-alt: auto"><FONT face="georgia,times new roman,times,serif" color=#000000 size=2><SPAN lang=AR-SA style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB">می تواند اثری خوب با ایجاد فضاهایی روشن و جذاب داشته باشد.</SPAN></FONT><SPAN lang=EN-GB dir=ltr style="FONT-FAMILY: 'Tahoma','sans-serif'; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: EN-GB"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> text/html 2009-01-02T15:30:16+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k معماری فولدینگ http://sadreh.mihanblog.com/post/48 <P align=center><FONT size=2><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000>معماری فولدینگ یکی از سبک های مطرح در دهه پایانی قرن گذشته بود .&nbsp;فلسفه </FONT></FONT></P> <P align=center><FONT size=2><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000>فولدینگ&nbsp;برای نخستین بار توسط فیلسوف فقید فرانسوی ، ژیل دلوز مطرح شد . وی</FONT></FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>&nbsp;همچون ژاک دریدا از جمله فلاسفه مکتب پسا ساختارگرایی محسوب می شود . </FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>دلوز نیز مانند دریدا اساس اندیشه خود را بر زیر سوال بردن بینش مدرن و مکتب </FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>ساختارگرایی قرار داد .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>فلسفه دلوز ، یک فلسفه افلاطون ستیز و دکارت ستیز است . به عبارت دیگر می توان</FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>&nbsp;بیان نمود که فولدینگ یک طرح ضد دکارتی است . از نظر دلوز ، هستی از زیر بناهای عقل</FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>&nbsp;ریاضی استخراج نشده است . وی در کتاب معروف خود ، ضد ادیپ سرمایه داری و اسکیزو</FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>فرنی ( 1972) خرد مدرن را مورد پرسش قرار داد . از نظر دلوز ، خرد هر جایی است .</FONT></P> <P align=center><BR><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>فلسفه فولدینگ منطق ارسطویی را نیز زیر سوال می برد . از نظر این فلسفه ، هیچ</FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>&nbsp;ارجحیتی در جهان وجود ندارد . زیر بنا و روبنا وجود ندارد . فولدینگ به دنبال تعدد است</FONT></P> <P align=center><FONT face="times new roman,times,serif" color=#000000 size=2>&nbsp;و می خواهد سلسله مراتب را از بین ببرد . این فلسفه در پی از بین بردن دو گانگی </FONT></P> <P align=center><FONT color=#000000><FONT face="times new roman,times,serif" size=2>هاست .</FONT><BR></P></FONT> text/html 2008-12-23T17:26:40+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k درز انبساط و درز انقطاع چیست؟ http://sadreh.mihanblog.com/post/47 <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 6pt"><B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: #003366; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></FONT></FONT></FONT></SPAN></B>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 6pt" align=justify><FONT face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><FONT size=2><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #ffffff"><FONT color=#000000><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">برای جلوگیری از خرابیهای ناشی از انبساط و انقباض ساختمان بر اثر تغییر درجه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">حرارت محیط خارج یا جلوگیری از انتقال بار ساختمان قدیمی مجاور به ساختمانی كه جدید</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">احداث می شود ، همچنین در مواردی كه ساختمان بزرگ است و از چند بلوك متصل به هم</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">تشكیل می شود ، باید به كار بردن درز انبساط در محل مناسب پیش بینی شود . حداقل</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">فاصله ای از ساختمان با اجزای ساختمانی كه باید در آن درز انبساط پیش بینی شود ، به</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">نوع ساختمان ، تعداد طبقات ، مصالح مصرفی و آب و هوای محل احداث بستگی دارد ؛</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">بنابراین باید با مطالعه كافی محل اندازه آن را مهندس طراح تعیین كند. در كلیه</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">ساختمانهای فلزی كه طول آنها بیشتر از&nbsp; 50&nbsp; متر باشد ، باید در طول ساختمان درز</SPAN><SPAN dir=ltr></SPAN><SPAN lang=FA dir=ltr style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><SPAN dir=ltr></SPAN> </SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma">انبساط پیش بینی كرد . </SPAN></FONT></FONT></FONT></FONT></P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 6pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><FONT color=#000000></FONT></SPAN>&nbsp;</P> <P class=MsoNormal dir=rtl style="MARGIN: 12pt 0cm 6pt"><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 9pt; COLOR: black; FONT-FAMILY: Tahoma"><o:p></o:p></SPAN><FONT color=#000000>&nbsp;</FONT></P> text/html 2008-12-13T23:19:50+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k فضا در عصر جدید http://sadreh.mihanblog.com/post/46 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; line-height: 20pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><o:p><font color="#cccccc"></font></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#000000"></font></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#000000">تفكر، در این دوران برای عملكرد در خارج از<span style="">&nbsp; </span>وسیع علومی همچون زیست شناسی، فیزیك،</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#000000"></font></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#000000">&nbsp;ریاضیات&nbsp;و اقتصاد بر اساس قواعد این پیچیدگی شده است.</font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; unicode-bidi: embed; text-align: right;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><font color="#000000"><o:p></o:p></font></span>&nbsp;</p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; line-height: 20pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font color="#c0c0c0"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA">در اینجا سوال اصلی این است آیا معماری حیطه ی منطق گرا حوزه ی خطی و بینش جزمی<span style="">&nbsp; </span>دارای امكانات وسیعی است این پدیده در زمینه دانش منجر به ورود به جهان پیچیدگی ها گردیده و عملاً موجب گسترشو فضای شهری نیز از همین قواعد پیروی می كند و در مرحله ویژه ای از توسعه ی خود مشمول قوانین پیچیدگی می گردند؟ در اینجا چنین نیست كه معماری و فضا به عنوان بازتاب اندیشه و تفكری خاص بر شمرده شود بلكه به مثابه خود اندیشه تلقی شده است. بنابر همین تعریف بر خلاف چارلز جنكس كه فضای آینده معماری را تمثیلی از علوم پیچیده می داند، در این بحث معماری به عنوان نفس پیچیدگی پذیرفته شده است. بدین منظور، قدری بازگشت به عقب ضرورت می یابد.</span><span dir="ltr" style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';"><o:p></o:p></span></font></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; line-height: 20pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><font color="#c0c0c0">&nbsp;&nbsp;<o:p></o:p></font></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; line-height: 20pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><font color="#c0c0c0"></font> </p><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="background: none repeat scroll 0% 0% white; margin: 0cm 0cm 0pt; direction: rtl; line-height: 20pt; unicode-bidi: embed; text-align: justify;" align="justify"><span style="font-size: 10pt; color: black; font-family: 'Tahoma','sans-serif';" lang="AR-SA"><o:p><font color="#c0c0c0"></font></o:p></span></p> <p align="justify"><font color="#c0c0c0"></font></p> text/html 2008-12-11T18:16:46+01:00 sadreh.mihanblog.com R.k ادبیات در معماری http://sadreh.mihanblog.com/post/45 <P dir=rtl style="DIRECTION: rtl; unicode-bidi: embed; TEXT-ALIGN: center" align=center><B><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #3366ff"><A href="http://www.memaran.ir/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=421"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff">ادبیات و معماری</SPAN></A></SPAN></B><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff; mso-bidi-language: FA"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="COLOR: #3366ff"><A href="http://www.memaran.ir/modules.php?name=News&amp;file=article&amp;sid=421"><SPAN style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff">بخش اول : شباهتهای محسوس</SPAN></A></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #3366ff"><BR></SPAN><SPAN lang=AR-SA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: orangered">گفتار اول :</SPAN><SPAN lang=FA style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: orangered; mso-bidi-language: FA"> فضا</SPAN></P> <P align=justify><SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT color=#000000><STRONG>- مقدمه :</STRONG> </FONT></SPAN><SPAN lang=AR-SA dir=rtl style="FONT-SIZE: 10pt; COLOR: #222222; FONT-FAMILY: 'Times New Roman','serif'; mso-bidi-language: AR-SA; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US"><BR><BR><FONT color=#000000>معماری سنتی ایران دارای مفاهیم و معانی خاص به خود است . به گونه ای که اینجانب معتقد می باشم حتی کوچکترین جزء شکل دهنده ، در یک اثر معماری دارای مفهوم و معنی خاص به خود است . از اینجا بود که تصمیم گرفتم معانی را در معماری ایرانی درک نمایم . زیرا به نظر بنده دلیل ضعف ما در سده های اخیر ، معلولی بوده ناشی از فراموشی مفاهیم ، معانی و هر آنچه که گذشتگان ما برای ما به ارث نهاده اند . و در نهایت استفادۀ فکر نشده و لجام گسیخته از فرهنگ معماری غربی . <BR style="mso-special-character: line-break"><BR style="mso-special-character: line-break"></P></FONT></SPAN>